Avís legal

En aquest Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL https://bramant.cat ( d’ara endavant, el lloc web), que Eduard Martínez Martínez posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari de la pàgina web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial oa la pràctica empresarial.


1.- Dades del titular


Número del titular: Eduard Martínez Martínez

Domicili social: c/Creu, 9, 17490 Llançà (Girona)

C.I.F.: 40463242D

Telèfon de contacte: 607 46 26 00

Correu electrònic: hola@bramant.cat


Eduard Martínez Martínez és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.


Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el: Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol (LSSI-CE ).


2.- Objecte


El lloc web facilita als usuaris de l’accés a informació i serveis prestats per Eduard Martínez Martínez a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació de servei del Lloc Web té una durada limitada en el moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.


3.- Accés i utilització de la web


3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.


3.2.- Registre dusuaris. Amb caràcter general l’accés i la utilització de la web no exigeix prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.


3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.


En cap cas no es demanaran al menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.


4.- Continguts de la web


L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. Eduard Martínez Martínez no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les conseqüències.


Eduard Martínez Martínez podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.


Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del teu nom o nom de la teva empresa, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la seva utilització és gratuïta o no.


Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites a conte d’Eduard Martínez Martínez.


5.- Mesures de seguretat


Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Eduard Martínez Martínez, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


6.- Limitació de responsabilitat


Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Eduard Martínez Martínez no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar d’aquest accés o ús. Eduard Martínez Martínez no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de :


– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la web.

– un mal funcionament del navegador.

– i/o de l’ús de versions no actualitzades.


Eduard Martínez Martínez no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Eduard Martínez Martínez no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs.


Eduard Martínez Martínez no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.


7.- Ús de la tecnologia “cookies”


El lloc web pot utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per allò que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.


8.- Navegació


Els servidors dInternet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar lusuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i cal que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin fer. Així mateix, l’adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques, de forma anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la navegació.


9.- Propietat intel·lectual i industrial


L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements de la web són propietat d’Eduard Martínez Martínez, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Eduard Martínez Martínez. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Eduard Martínez Martínez, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, de manera que cap usuari no podrà dur a terme aquestes accions sense lautorització prèvia i per escrit dEduard Martínez Martínez.


10.- Legislació aplicables i jurisdicció competent


Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Eduard Martínez Martínez i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Eduard Martínez Martínez i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona.