Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/ 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), la teva Empresa o nom garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al RGPD, en aquest sentit. per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, lusuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Denominació: Eduard Martínez Martínez
CIF: 40463242D
Adreça: c/Creu, 9, 17490 Llançà (Girona)
Telèfon: 607462600
Correu electrònic: hola@bramant.cat

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

 

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants a la web d’Eduard Martínez Martínez o al seu personal, seran incloses al registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Eduard Martínez Martínez, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no fer perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

 

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT

 

Relació contractual: És la que s’aplica en comprar un dels nostres productes o contractar-ne algun dels nostres serveis.
Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantege i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
El vostre consentiment: Si sou usuaris de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

 

DESTINATARIS

No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a lAgència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us demanarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir-hi.

 

COMUNICACIÓ

No farem transferències internacionals de les vostres dades personals per a cap de les finalitats indicades.

 

CONSERVACIÓ

Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir les finalitats per a les quals van ser recollides. A l’hora de determinar el període de conservació oportú, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, Eduard Martínez Martínez conservarà les dades personals una vegada acabada la relació amb Un., degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades seran inaccessibles per a Eduard Martínez Martínez, i no seran tractades excepte per a la posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

SEGURETAT

 

 

Utilitzem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti als nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem davant pèrdues fortuïtes i als accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els cingles a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que U. Feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu a la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i en cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin audita

rles per verificar-ne el compliment.

 

 

ELS SEUS DRETS

Us informem que podreu exercir els drets següents:

Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.


Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.


Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal).


Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.


Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habilite per al tractament dels indicats sigui el nostre interès legítim. Eduard Martínez Martínez deixarà de tractar les teves dades a no ser que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.


Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.


Dret a revocar el consentiment atorgat a Eduard Martínez Martínez.

 

Per exercitar els vostres drets, podeu fer-ho de forma gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça c/ Creu, 9, 17490, Llançà, adjuntant còpia del vostre DNI.

 

TUTELA DE DRETS

 

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es

Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
Telèfon: 901 100 099 i 912 663 517

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no cal l’assistència d’advocat ni procurador.

 

ACTUALITZACIONS

 

Eduard Martínez Martínez es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el seu compliment.

 

CONDICIONS DE LES EINES DE FACEBOOK

En fer clic a “Acceptar” o fer servir qualsevol Eina per a empreses de Facebook, estàs d’acord amb el següent:

 

Compartir Dades d’eines per a empreses amb Facebook


Pots utilitzar les Eines per a empreses de Facebook per enviar-nos un dels dos tipus d’informació personal següents (“Dades d’eines per a empreses”), o tots dos tipus, amb els objectius descrits a la secció 2:
“Informació de contacte”: es tracta d’informació que identifica les persones, com ara noms, adreces de correu electrònic i números de telèfon, que usem únicament amb el propòsit de cercar coincidències. La informació d’aquest tipus que ens envieu a través d’un píxel de JavaScript per a Facebook per tal de cercar coincidències es xifrarà abans de la transmissió. En cas que utilitzeu un píxel d’imatges de Facebook o altres Eines per a empreses de Facebook, tu o el vostre proveïdor de serveis haureu de xifrar la Informació de contacte de la manera que especifiquem abans de la transmissió.


“Dades d’esdeveniments”: informació addicional que comparteixes sobre les persones i les accions que aquestes fan als teus llocs web, aplicacions o botigues, com ara visitar els teus llocs web, instal·lar les teves aplicacions i comprar els teus productes. Encara que les dades d’esdeveniments inclouen informació recopilada i transferida quan les persones accedeixen a un lloc web o una aplicació mitjançant l’inici de sessió amb Facebook o els plugins socials (per exemple, el botó “M’agrada”), no inclouen informació creada quan una persona interactua amb la nostra plataforma a través de l’inici de sessió amb Facebook, mitjançant els connectors socials o de qualsevol altra manera (per exemple, en iniciar sessió, indicar que li agrada un article o una cançó, o compartir-los). La informació creada quan una persona interactua amb la nostra plataforma a través de l’inici de sessió amb Facebook, mitjançant els plugins socials o de qualsevol altra manera, està subjecta a les Condicions de la plataforma.


Nota: A efectes de les presents Condicions de les eines per a empreses, les referències a “Dades de clients” incloses en les condicions o els acords existents ara significaran “Dades d’eines per a empreses”.
De conformitat amb la secció 1.d, no compartirem les Dades d’eines per a empreses que ens proporcionis amb tercers (inclosos anunciants), tret que ens indiquis que estem autoritzats a fer-ho o que la llei ens ho exigeixi.


Implementarem processos i procediments per protegir la confidencialitat i la seguretat de les dades d’eines per a empreses, entre altres mètodes, mitjançant l’aplicació de mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques adequades que s’hagin dissenyat per a (a) proteger la seguretat i integritat de les dades d’eines per a empreses mentre es trobin en els nostres sistemes i (b) evitar l’accés a les dades d’eines per a empreses, així com el seu ús, modificació o divulgació, en els nostres sistemes de forma accidental o sense autorització. Aquests processos i procediments inclouen els que figuren a les Condicions de seguretat de les dades de Facebook (que s’actualitzen periòdicament, per exemple, per reflectir desenvolupaments tecnològics), que s’incorporen de forma expressa a aquestes Condicions de les eines per a empreses.

Si una persona ho demana, acceptes que Facebook pugui proporcionar-li accés a les seves Dades d’esdeveniments o facilitar-ne una còpia.


Declares i garanteixes que tu (i qualsevol proveïdor de dades que facis servir) disposeu de tots els drets i els permisos necessaris, així com dels fonaments legals (de conformitat amb totes les lleis, regulacions i normes del sector aplicables), per divulgar i utilitzar les dades d’eines per a empreses.


Ens informaràs per escrit i de forma immediata de qualsevol reclamació o disputa real o potencial relacionada amb l’ús de les dades d’eines per a empreses en virtut de les condicions presents. Així mateix, col·laboraràs amb nosaltres per donar resposta a les reclamacions o disputes esmentades.


Si uses o comparteixes les Dades d’eines per a empreses en nom d’un tercer o juntament amb aquest, també declares i garanteixes que, com a representant d’aquest tercer, tens autorització per usar, compartir i tractar aquestes dades en nom seu, així com per vincular a aquest tercer a les presents Condicions de les eines per a empreses. Només usaràs o compartiràs Dades d’eines per a empreses, o qualsevol audiència o informe que es generi mitjançant l’ús d’aquestes dades, en nom del tercer o juntament amb aquest.


Així mateix, no compartiràs amb nosaltres Dades d’eines per a empreses que sàpigues (o, de forma raonable, hauries de saber) que pertanyen a menors de 14 anys (o que ho puguin ser) o que hi tinguin relació. També et compromets a no compartir informació que inclogui dades mèdiques, financeres o altre tipus d’informació confidencial (inclosa la que la legislació, els reglaments i les normes del sector aplicables estableixin com a confidencial).

 

Ús de les dades d’eines per a empreses


En funció de les Eines per a empreses de Facebook que decideixis utilitzar, utilitzarem les Dades d’eines per a empreses amb les finalitats següents:
Informació de contacte per a la cerca de coincidències
Ens indiqueu que tractem la informació de contacte únicament per establir correspondències amb els identificadors d’usuari (“Identificadors d’usuari coincidents”), així com per vincular aquests identificadors amb les dades d’esdeveniments corresponents. Eliminarem la informació de contacte després de finalitzar el procés de cerca de coincidències.


Dades d’esdeveniments per a serveis de mesura i anàlisi


Pots indicar-nos que tractem les Dades d’esdeveniments per (a) elaborar informes en nom teu sobre la repercussió de les teves campanyes publicitàries i altre tipus de contingut a internet (“Informes de campanya”) i (b) generar anàlisis i estadístiques sobre les persones i l’ús que fan de les vostres aplicacions, llocs web, productes i serveis (“Anàlisi”).


Et concedim una llicència no exclusiva i intransferible per utilitzar els informes de campanya i les anàlisis només amb finalitats empresarials internes i únicament de forma anònima i global per a objectius relacionats amb el mesurament. No divulgaràs els informes de campanya ni les anàlisis (ni cap part) a tercers, llevat que comptis amb el nostre consentiment per escrit. No divulgarem els Informes de campanya ni els Anàlisis (ni cap part) a tercers sense el teu permís, llevat que (i) s’hagin integrat amb Informes de campanya i Anàlisi de diversos tercers i (ii) s’hagi eliminat la teva informació d’identificació dels documents integrats.


Dades d’esdeveniments per segmentar els vostres anuncis


Podeu proporcionar Dades d’esdeveniments per dirigir campanyes publicitàries a les persones que interactuïn amb la vostra empresa. Pots demanar-nos que creiem audiències personalitzades, que són grups d’usuaris de Facebook basats en dades d’esdeveniments, per dirigir campanyes publicitàries (incloses audiències personalitzades del lloc web, audiències personalitzades d’aplicacions per a mòbils i audiències personalitzades fora d’internet). Facebook tractarà les Dades d’esdeveniments per tal de crear aquestes audiències per a tu. No pots vendre ni transferir aquestes audiències, ni autoritzar tercers perquè les venguin o transfereixin. Facebook no proporcionarà aquestes audiències a altres anunciants, tret que tu o els teus proveïdors de serveis compartiu audiències amb altres anunciants mitjançant eines que oferim amb aquesta finalitat, d’acord amb les restriccions i els requisits d’aquestes eines i les nostres condicions.

Aquestes condicions s’apliquen a l’ús d’audiències personalitzades del lloc web, audiències personalitzades de l’aplicació per a mòbils i audiències personalitzades fora d’internet que s’hagin creat mitjançant les eines per a empreses de Facebook. Les audiències personalitzades a partir d´una llista de clients que es proporcionin mitjançant la nostra funció independent d´audiències personalitzades estan subjectes a les Condicions de les audiències personalitzades a partir d´una llista de clients.

 

Dades d’esdeveniments per enviar missatges comercials i sobre transaccions


Podem fer servir els Identificadors d’usuari coincidents i les Dades d’esdeveniments associats per ajudar-te a posar-te en contacte amb les persones mitjançant missatges comercials i sobre transaccions a Messenger i altres productes de les empreses de Facebook.


Dades d’esdeveniments per millorar el lliurament d’anuncis, personalitzar funcions i contingut i millorar i protegir els productes de Facebook


Podeu proporcionar Dades d’esdeveniments per millorar la segmentació d’anuncis i l’optimització de lliurament de campanyes publicitàries. Podem establir una correlació entre aquestes Dades d’esdeveniments i les persones que usen els productes de les empreses de Facebook per donar suport als objectius de la campanya publicitària, millorar l’eficàcia dels models de lliurament d’anuncis i determinar la rellevància dels anuncis per a les persones . És possible que utilitzem les Dades d’esdeveniments per personalitzar les funcions i el contingut (inclosos els anuncis i les recomanacions) que mostrem les persones dins i fora dels productes de les empreses de Facebook. Pel que fa a la segmentació d’anuncis i l’optimització del lliurament, (i) utilitzarem les Dades d’esdeveniments per a l’optimització del lliurament només després d’incorporar-les a dades obtingudes d’altres anunciants o informació que s’hagi recopilat dels productes de Facebook , i (ii) no permetrem a altres anunciants ni a tercers mostrar publicitat basant-se únicament en les Dades d’esdeveniments.


Així mateix, a fi de millorar l’experiència per a les persones que usen productes de les empreses de Facebook, és possible que usem les Dades d’esdeveniments per fomentar la seguretat i protecció dins i fora dels productes de les empreses de Facebook, amb finalitats de recerca i desenvolupament, i per mantenir la integritat dels productes i millorar-los.

 

Disposicions especials en relació a l’ús de determinades Eines per a empreses


Aquesta secció s’aplica a l’ús d’Eines per a empreses per tal de permetre que Facebook emmagatzemi galetes o altra informació en un dispositiu de l’usuari final, i hi accedeixi.


No es permet que tu o els socis que actuïn en el teu nom implementeu píxels associats al teu Business Manager o compte publicitari a llocs web que no siguin de la teva propietat sense el nostre consentiment per escrit.


Declares i garanteixes que has proporcionat als usuaris un avís clar i prou visible respecte a la recopilació, divulgació i ús de les dades d’eines per a empreses, i que aquest avís inclou, com a mínim, el següent:
En el cas dels llocs web, un enllaç clar i visible a cada pàgina web on s’utilitzin els nostres píxels que dirigeixi a una secció on s’expliqui clarament (a) que hi podrà haver tercers, inclòs Facebook, que facin servir cookies, balises web i tecnologies d’emmagatzematge similars per recopilar o rebre informació dels teus llocs web i d’altres llocs d’internet, i fer servir aquesta informació per proporcionar serveis de mesurament i segmentar anuncis; (b) com els usuaris poden desactivar la recopilació i l’ús d’informació per a la segmentació d’anuncis; i (c) on es podran adreçar els usuaris per accedir a un mecanisme que els permeti prendre aquesta decisió (per exemple, per mitjà d’enllaços a http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.eu /).


Quant a les aplicacions, un enllaç clar i visible al qual sigui fàcil accedir des de la configuració de l’aplicació o la política de privadesa, i des de totes les botigues i els llocs web on es distribueixi la teva aplicació. L’enllaç haurà d’adreçar a una secció on s’expliqui clarament (a) que hi podrà haver tercers, inclòs Facebook, que recopilin o rebin informació de la teva aplicació i d’altres aplicacions, i que usin aquesta informació per proporcionar serveis de mesurament i anuncis segmentats , i (b) com i on podran desactivar els usuaris la recopilació i ús d’informació per a la segmentació d’anuncis.


En jurisdiccions en què es requereixi el consentiment informat per a l’emmagatzematge i accés a cookies o altra informació present al dispositiu de l’usuari final (com la de la Unió Europea, entre d’altres), t’has d’assegurar, de manera verificable, que l’usuari final proporcioneu tots els consentiments necessaris abans que utilitzis les Eines per a empreses de Facebook per tal de permetre l’emmagatzematge de cookies o una altra informació present al dispositiu d’aquest usuari, així com l’accés a aquestes. Per obtenir recomanacions sobre com implementar mecanismes de consentiment, consulta la Guia sobre el consentiment de cookies per a llocs i aplicacions de Facebook.

 

Modificació, rescissió i retenció
Podem modificar, suspendre o cancel·lar l’accés a les Eines per a empreses de Facebook en qualsevol moment, així com interrompre’n la disponibilitat. Tu també pots deixar de fer servir les Eines per a empreses de Facebook en qualsevol moment.


D’acord amb aquestes condicions, podem conservar les Dades d’esdeveniments durant un període màxim de dos anys. Conservarem qualsevol audiència que hagis creat usant aquestes dades fins que els eliminis per mitjà de les eines del teu compte. Les presents Condicions de les eines per a empreses no substitueixen altres condicions aplicables a l’adquisició per part teva del nostre inventari de publicitat (incloses, entre d’altres, les Condicions dels anuncis d’autoservei i les Polítiques de publicitat de Facebook), per la qual cosa aquestes condicions es seguiran aplicant a les vostres campanyes publicitàries. Les Condicions de les audiències personalitzades de Facebook no s’aplicaran a les audiències creades mitjançant el tractament de Dades d’eines per a empreses d’acord amb aquestes condicions.


Ens reservem el dret de supervisar o comprovar el teu compliment de les Condicions de les eines per a empreses de Facebook.


Aquestes condicions complementen i esmenen les condicions comercials del servei de Facebook. Facebook pot actualitzar ocasionalment les presents Condicions de les eines per a empreses. Si continues accedint a les Eines per a empreses després de qualsevol actualització, o les segueixes usant, estaràs acceptant els canvis que comporti aquesta actualització. Les parts reconeixen i accepten que les condicions específiques de cada estat dels EUA es puguin aplicar a la prestació i ús de les eines per a empreses de Facebook i s’incorporin a les presents condicions mitjançant aquesta referència.


Res del que disposen les presents condicions impedirà que proporcionem informació als nostres usuaris pel que fa a les Eines per a empreses de Facebook si ens ho aconsellen, si ho considerem necessari o si així ho exigeix la legislació aplicable.


En cas de conflicte evident entre aquestes Condicions de les eines per a empreses de Facebook i les Condicions comercials, prevaldran les primeres únicament pel que fa a l’ús que facis de les Eines per a empreses de Facebook i només a l’àmbit del conflicte.

 

Altres condicions per al tractament d’informació personal


En la mesura que les dades d’eines per a empreses continguin informació personal que tractis d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) (l’RGPD), s’apliquen les condicions següents:


Les parts reconeixen i accepten que tu ets el Controlador respecte al Tractament d’Informació personal a les Dades d’eines per a empreses per tal de proporcionar els serveis de coincidències, mesurament i anàlisi descrits anteriorment a les seccions 2.a.i i 2.a. ii (per exemple, per proporcionar-te Anàlisi i Informes de campanya), i que sol·licites a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2 Irlanda (“Facebook Ireland”) el Tractament d’aquesta informació personal i en el teu nom, com a Processador de conformitat amb aquestes Condicions de les eines per a empreses de Facebook i les Condicions del tractament de dades de Facebook. Les Condicions del tractament de dades s’incorporen de forma expressa i mitjançant aquesta referència a les presents Condicions de les eines per a empreses, i s’apliquen entre tu i Facebook Ireland juntament amb les presents Condicions de les eines per a empreses.
Quant a la Informació personal a Dades d’esdeveniments relacionada amb les accions de les persones als teus llocs web i aplicacions que integrin les Eines per a empreses de Facebook per al Tractament de les quals tu i Facebook Ireland determineu de forma conjunta els mitjans i fins, tu i Facebook Ireland reconeixeu i accepteu ser Cocontroladors de conformitat amb l’article 26 del RGPD. La coresponsabilitat inclou la recopilació d’aquesta informació personal mitjançant les Eines per a empreses de Facebook i la seva posterior transmissió a Facebook Ireland, amb la finalitat d’usar-la per als fins establerts anteriorment a les seccions 2.a.iii a 2.a.v.1 (“Tractament conjunt”). Per obtenir més informació, fes clic aquí. El Tractament conjunt està subjecte a l’Apèndix per a controladors, que s’incorpora de forma expressa aquí mitjançant aquesta referència a les presents Condicions de les eines per a empreses, i s’aplica entre tu i Facebook Ireland juntament amb les presents Condicions deles eines per a empreses. Facebook Ireland continua sent Controlador independent de conformitat amb l’article 4(7) del RGPD respecte del Tractament de les dades esmentades que es dugui a terme després que es transmetin a Facebook Ireland.
Tu i Facebook Ireland continueu sent, segons correspongui en cada cas, Controladors independents de conformitat amb l’article 4(7) del RGPD quant al Tractament d’Informació personal a Dades d’eines per a empreses en virtut del RGPD que no estigui subjecta a les seccions 5.a.i i 5.a.ii.


La secció 5.a.i també s’aplica si et trobes a Andorra, Açores, les zones de sobirania del Regne Unit a Xipre (Acrotiri i Dhekelia), Ciutat del Vaticà, Guadalupe, Guaiana Francesa, Illa de Man, Illes Canàries, Illes del Canal , Madeira, Martinica, Mayotte, Mònaco, Illa de Reunió, Sant Bartomeu, Sant Marí, Sant Martí i Suïssa.


En la mesura que les dades d’eines per a empreses continguin informació personal que tractis i que no estigui subjecta al RGPD, i que no estiguis en cap dels territoris enumerats a la secció 5.b, reconeixes i acceptes ser el controlador referent al Tractament d’aquesta informació personal per tal de proporcionar els serveis de coincidències, mesurament i anàlisi descrits anteriorment a les seccions 2.a.i i 2.a.ii (per exemple, per oferir Anàlisi i Informes de campanya), i que sol·licites a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Estats Units, el Tractament d’aquesta Informació personal amb aquesta finalitat i en nom teu com a Processador de conformitat amb les presents Condicions de les eines per a empreses i les Condicions del tractament de dades de Facebook. Les Condicions del tractament de dades s’incorporen de forma expressa aquí i mitjançant aquesta referència a les presents Condicions de les eines per a empreses, i s’apliquen a més de les presents Condicions de les eines per a empreses.


Els termes “Informació personal”, “Controlador”, “Processador” i “Tractament” s’utilitzen en aquesta secció amb els significats establerts a les Condicions del tractament de dades. Les referències al RGPD ia les seves disposicions que figuren en aquesta secció 5 inclouen el RGPD tal com es modifiqui i s’incorpori a la legislació del Regne Unit després que deixi d’aplicar-se el reglament original al país esmentat.

Nota:


Hem actualitzat les Condicions del seguiment de conversions, les audiències personalitzades a partir del vostre lloc web i les audiències personalitzades de la vostra aplicació per a mòbils. En el marc de les actualitzacions realitzades, aquestes condicions passaran a rebre el nom de Condicions de les eines per a empreses de Facebook. Pel que fa a les Condicions de les eines per a empreses de Facebook, s’entendrà que les mencions a les “Eines de Facebook” en condicions o acords existents ara faran referència a les Eines per a empreses de Facebook.


Hem actualitzat les Condicions de conversions fora d’Internet. Entre les modificacions efectuades, hem canviat el seu nom per “Condicions de les eines per a empreses de Facebook”. A efectes de les Condicions de les eines per a empreses de Facebook, s’han d’interpretar de manera diferent les referències següents incloses en condicions o acords existents: (i) “Dades de vendes” ara es referirà a Dades d’eines per a empreses; (ii) “Informació d’usuari” ara s’haurà d’interpretar com a informació de contacte; (iii) «Dades de transaccions de vendes» ara farà referència a Dades d’esdeveniments; (iv) “Dades coincidents” ara farà referència a Dades d’esdeveniments que s’hagin combinat amb Identificadors d’usuaris coincidents; (v) “Dades no coincidents” designarà ara Dades d’esdeveniments que no s’hagin combinat amb Identificadors d’usuaris coincidents; (vi) “Informes” ara equivaldrà a Informes de campanya; i (vii) “Conversions fora d’Internet” ara farà al·lusió a la nostra funció de Conversions fora d’Internet.